MONITORITZACIÓ CONSUMS ENERGÈTICS

¿QUÈ ÉS UN SISTEMA DE GESTIÓ ENERGÈTICA?

Un sistema de gestió energètica és un programari que juntament amb els equips de mesura ens permet conèixer i emmagatzemar les dades relatives a consums energètics dels edificis i els seus costos.

QUÈ ENS APORTA?

 • Coneixement del consum:
  El sistema ens aporta dades per determinar quin tipus d'energia consumim, i on i quan la consumim.
 • Comptabilitat Energètica Analítica:
  Imputació real de costos energètics als diferents centres de cost, Administració fase productiva, Magatzem etc ...
 • Planificació i seguiment de mesures d'estalvi:
  Ens permetrà establir mesures per millorar el consum energètic i verificar el seu compliment.
 • Detectar deficiències en el sistema energètic:
  Mitjançant la generació d'alarmes que ens indiquin irregularitats en el consum energètic (baixada rendiment maquines de clima, fuites d'aigua, mal ús de les instal·lacions per part dels usuaris ect ...)

PER QUÈ INSTAL·LAR UN SISTEMA DE GESTIÓ ENERGÈTICA?

El que no es defineix no es pot mesurar. El que no es mesura, no es pot millorar. El que no es millora, es degrada sempre. (Lord Kelvin)

METODOLOGIA EN 5 PASES

 • PAS 1:
  Pre anàlisi del consum energètic actual, això ens permetrà determinar el potencial d'estalvi que tenim.
 • PAS 2:
  Gestió dels contractes de subministrament, Monitorització de l'energia, Instal·lació del sistema de gestió energètica.
 • PAS 3:
  Anàlisi dels consums, realització millores, implementació sistema d'alarmes, informes setmanals, mensuals, anuals.
 • PAS 4:
  Verificació de les millores realitzades.
 • PAS 5:
  Implantació ISO 50001