Comptabilitat energética municipal

ÀREES D'ACTUACIÓ

 • Validació de la correcta facturació:
  Introducció automàtica i validació dels arxius de facturació. Comparació del consum facturat amb el real.
 • Optimització de tarifa:
  Anàlisi de la Potencia Contractada i la Discriminació Horària.
 • Suport a la contractació:
  Inventaris i perfils de càrrega plecs tecnics i administratius
 • Control de la despesa energètica:
  Seguiment i control del la despesa respecte la prevista.
 • Alarmes energètiques:
  Anàlisi de las desviacions i propostes d’actuació
 • Comptabilitat i anàlisi energètica:
  Anàlisi evolutiva i comparativa de consums i indicadors d’eficiència.
 • Benchmarking d’edificis:
  Classificació de l'eficiència energètica dels edificis a partir de més de 30.000 CUPS.

EXTERNALITZACIÓ COMPTABILITAT I GESTIÓ DE
SUBMINISTRAMENTS ENERGÈTICS

Principals serveis en gestió energética:

 • Càrrega i validació mensual de factures
 • Seguiment i gestió d’alarmes d’optimització de costos
 • Anàlisi de consums i gestió energètica:
  • Comptabilitat i anàlisi evolutiva i comparativa de consums.
  • Alarmes de comportament energètic
 • Gestions amb comercialitzadora (reclamacions, optimització de tarifa, gestió de contractes) i assistència a contractació de subministrament.


PROCEDIMENT
EN GESTIÓ ENERGÈTICA

 1. IMPLANTACIÓ DEL SISTEMA
  Inventari d'elements, polisses i càrrega de dades històriques.
 2. INTRODUCCIÓ AUTOMATITZADA I VALIDACIÓ MENSUAL DE FACTURES
 3. TRACTAMENT MENSUAL D'ALARMES
  • Irregularitats facturació
  • Optimitzadció suministres
  • Sobreconsums energètics
   • Informes mensuals d'alarmes
   • INFORME ENERGÈTIC ANUAL
    • Balanç i evolució consum energètic, despesa i emisions CO2.
    • Indicadors (KPI’s) i benchmarking.
    • Anàlisis i balanç anual d'alarmes.
    • Estalvis detectats.
 4. ACTUACIÓ
  • Reclamació d'irregularitats de factures.
  • Canvi de termes de contractació.
  • Supervisió i actuacions d'estalvi.


TECNOLOGIA
SIE

Sistema d'Información Energètica (SIE):
Aplicació informàtica on-line de gestió dels suministramentes i consums energètics partint de la introducció automática de les dades de facturació.

GESTIÓ MÉS HOMOGÈNIA
PROCESOS MÉS ÀGILS
PROCESOS MÉS ECONÒMICS

Plataforma integral de suport a la presa de decisions sobre mesures d'estalvi i eficiència energètica del consum d'energía i gestió de suministraments de l'ICS.